Förlossningspedagogutbildning i Skåne

Kursledare: Xana de Silva

Utbildningens mål är att du ska bli kompetenta och trygga i att hålla förlossningsförberedande kurser med flera olika inriktningar och blandningar av inriktningar. Du ska kunna hålla kurser både enskilt och i grupp, till olika målgrupper och via olika plattformar (ex via skype, internetbaserade, på plats).

Förkunskap: ODIS doulautbildning (block 1 och 2) eller motsvarande. För att bli godkänd förlossningspedagog måste du vara ODIS certifierad doula (eller motsvarande), men du kan alltså påbörja förlossningspedagogutbildningen innan dess.

Kursens delar:
-6 heldagar
-Workshop om graviditet, förlossning, spädbarnstiden med internationell anknytning. Ex Ina May Gaskin, Debra Pascali-Bonaro eller Midwifery Today. Diskutera med kursledaren vilka workshops som är godkända.
-ODIS doula certifiering, om inte gjort detta tidigare
-Hemuppgifter

Kursen innehåller:
Historik
Styrdokument
Förlossningspedagogik i dagens Sverige
Forskning
Olika traditioner, ex Annas profylax, Föda utan rädsla, Birthing from within, mindfulness, hypnobirthing
Gästföreläsare: psykolog, barnmorska, ev från olika sorters traditioner.

Undervisa och bemöta olika sorters deltagare
Skapa gemenskap mellan deltagare
Individanpassa kurser
Inlärningsstilar
Kreativitet och inlärning
Kommunikation, motivera och engagera
Pedagogiska hjälpmedel
Skriftliga material
Olika sätt att lära ut ex syn på smärta, smärthantering, avslappning, förlossningsförlopp, partnerns stöd, kommunikation, andning
Kursupplägg, kursplan
Företagsform
Marknadsföring
Förlossningspedagogen
Skapa trevlig kursmiljö

Önskas hela kursplanen så kontakta Xana De Silva.

Kursledare:
Xana De Silva är erfaren doula och kursledare. Hon har varit doula sedan 2005 och håller sedan många år doulautbildningar i Skåne. Hon har utbildat över 100 doulor! Xana är utbildad förlossningspedagog via Birthing from within (USA) och föräldrapedagog via föräldrapedagog via INCAF (International network for children and Families). Hon är gravidyogalärare och mamma-bebis yogalärare. Hon är amningsrådgivare och håller i mammagrupper för gravida och nyblivna mammor. Xana är snart klar sjuksköterska. Xana har undervisat familjer i grupp och enskilt i 10 år, på både svenska, tyska och engelska.

 

Gästföreläsare:
Susanna Heli, Föda utan rädsla
Victoria, Hypnobirthing
Anna Wilsby Frisk, Annas profylax
Malin Fritzel, Dancing for Birth

Datum:
Block 1: 16-18 mars 2018
Block 2: 14-16 september 2018

Plats: Stockholm

Pris: 15 000 kr
Hälften betalas i mars, hälften i september.
Behöver du en avbetalningsplan så hör av dig till Xana.

Tider: fredagar 10-18, lördagar 9-18 och söndagar 9-18.

För info, frågor och anmälan:

Kontakta Xana de Silva på tel 0733-107228
E-post: info@familjestunden.com
Hemsida: www.familjestunden.com
Facebook sida: ”fb doulan”