Obligatorisk kurslitteratur

Doulautbildningar, Block 3 & Förlossningspedagogutbildningar
 • ”Föda utan rädsla” av Susanna Heli
 • ”Kejsarsnitt” av Maria Engström
 • ”The birth Partner” av Penny Simkin
 • ”Amning i dag” av Kylberg, Westlund och Zwedberg
  ELLER
 • ”Amning i vardagen” av Marit Olanders
 • ”Att Föda” av Gudrun Abascal
 • ”Ina Mays guide to childbirth” av Ina May Gaskin
 • ”The doula book” av Klaus och Kennel
 • ”Amningsguiden” av Lena Weimers
 • ”Mod att föda, föda med mod” av Annika Sjölund Alsberg & Eva Wiger
 • ”Rädd att föda – din väg till att våga” av Leni Söderberg och Nicole Silverstolpe
 • ”Den lärande patienten” av Roger Säljö m fl.
 • Litteratur för dag 2 bestäms av kursledaren, beroende på kursinnehåll.
 • ”Innan du föder” av Anna Wilsby
 • ”Rädd att föda – din väg till att våga” av Leni Söderberg och Nicole Silverstolpe
 • ”Födande krafter” av Eli Heiberg Endresen och Nanna Björnstad
 • ”Att föda på kvinnans villkor” av Beatrice Hogg, Signe Jansson och Kärsti Stiege
 • ”Att stödja och stärka” av Ingela Lundgren och Marie Berg
 • ”Amningsboken” av Kristin Svensson och Malin Nordgren

Uppdaterat 2016-09-06