View Profile

/View Profile
0 entries
0 comments
Name
Katarina Broander
Hemstad
Harestad
Arbetar i län
Västra Götalands län
Språk/Language
English, Spanish, Swedish
Doulautbildning
Förlossningsgruppen Göteborg
Om mig
Ögonblicket då ett barn kommer till världen är det mest fantastiska som man kan vara med om! Det är en fantastisk resa där ingen gång är den andra lik. Tiden från första värken fram till födseln kan vara lång eller kort, smärtsam eller uthärdlig, komplicerad eller enkel. Vi vet aldrig i förväg men det man som blivande föräldrar kan göra är att förbereda sig på många olika sätt både mentalt och fysiskt för att göra förlossningen till en fin upplevelse.
Jag gick min utbildning 2016 och har sedan dess varit med om sex förlossningar. Mitt uppdrag som doula innebär att jag träffar de blivande föräldrarna två gånger innan förlossningen på förberedande samtal och ett, eller eventuellt flera, hembesök efter förlossningen.
I mitt jobb guidar jag dagliga unga människor som behöver stöd. Jag leder yoga och mindfulnessklasser på min fritid och jag fascineras över vilka fantastiska redskap vi bär med oss i form av avslappning, andning och tankens kraft. Under en förlossning är dessa värdefulla att jobba med. Som blivande föräldrar kan det vara svårt att komma ihåg och ha fokus på detta så där finns jag till hands och guidar er. Oavsett om du är ensam eller ni är ett par så ser jag mitt uppdrag som ett ett samarbete som strävar efter att förlossningen blir en så positiv och fin upplevelse som möjligt.

Mobiltelefon
073-6231213
E-post
kbroander@hotmail.com