View Profile

/View Profile
0 entries
0 comments
Name
Aniara Lagergren
Arbetar i län
Hallands län, Skånes län
Doulautbildning
Din Gravidcoach Skåne
Andra utbildningar
Beteendevetenskapligt kandidatprogram med sociologi som huvudämne
Om mig
Att arbeta som doula är för mig en djupt feministisk handling. Som doula kan jag bidra till att stärka förutsättningarna för, och stödja kvinnors rätt, att föda barn i trygghet; utifrån hennes villkor, behov och önskemål.

Jag bär på en stark tilltro till kvinnans inneboende förmåga att föda och upplever att rätt stöd kan utgöra den enskilt viktigaste faktorn för en god och trygg förlossningsupplevelse. Jag är också övertygad om hur oerhört viktigt det är att eventuell partner får rätt förutsättningar att känna sig såväl delaktig som trygg, omhändertagen och behövd - och att stödet från en doula kan stärka möjligheterna för allt detta. Mitt mål är att bidra till ovanstående i din/er förlossningsresa genom att erbjuda kontinuitet, närvaro och individuellt anpassat stöd för dig och eventuell partner. Jag är utbildad av samt knuten till ”Din Gravidcoach” (gravidcoach.se) och kan bland annat guida dig/er i tekniker baserade på verktygen i Föda Utan Rädsla. Jag tillhandahåller även en förlossningspool (Birth in a Box) för uthyrning.

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst samtal eller mer information. Jag finns även att följa på Instagram: aniara_doula.

Mobiltelefon
0708-307536
E-post
aniaralagergren@gmail.com