View Profile

/View Profile
0 entries
0 comments
Name
Sandra Liestad
Arbetar i län
Stockholms län
Doulautbildning
Din Gravidcoach Stockholm
Om mig
Jag är övertygad om att alla kan föda på sina villkor och jag har en stark tro på den födandes egna inre kraft. Mitt mål som doula är att dela kunskap till föräldrar så att dem ska kunna ta informativa val samt stötta känslomässigt och praktiskt innan, under och efter förlossning. Jag ser födandet som mer än en fysiologisk händelse i livet och tror att vi har ett perfekt tillfälle för personlig utveckling. Vilket sätt man väljer att föda på är otroligt personligt och jag tror att vi alla besitter svaren på hur vi ska föda våra barn. Jag vill bekräfta att det inte finns några rätt sätt att föda på förutom ditt sätt. Du besitter svaren och kraften för vad som är rätt för dig och din familj.

Jag har alltid velat arbeta med födande och efter mina egna erfarenheter har jag fått insikten om hur otroligt viktigt det är att få bli sedd för den man är, få fullvärdig information och få stöd. Målet är en positiv förlossningsupplevelse då det påverkar så mycket för tiden efter och starten på ens föräldraskap.
Mobiltelefon
0735120652
E-post
sandra@fodandekraft.se