View Profile

/View Profile
0 entries
0 comments
ODIS
Name
Helena Zylberberg
Hemstad
Stockholm
Arbetar i län
Stockholms län
Språk/Language
English, German, Swedish
Doulautbildning
Föda utan rädsla Stockholm
Om mig
Jag är certifierad Odis-doula, som arbetar i Stor-Stockholmsområdet sedan 2009, har erfarenhet av förlossningar och är utbildad i att ge stöd, information och vägledning till den födande kvinnan och hennes partner under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter.

Kunskap och insikt om kvinnokroppens egna förmågor, möjligheten att använda kroppens egna verktyg stärker dig i födandets stund. Betydelsen att vara närvarande, uppleva trygghet och stöd minimera stress och rädslor.
Detta påverkar och gör stora skillnader i förlossningsupplevelsen.

Som doula vill jag gärna finnas som ett stöd för Dig som är ensamstående eller för Er som par, bidra till att öka tilliten till den egna kroppen och tillsammans arbetar vi med andning, avslappning, massage och tankens kraft.
Vi träffas tillsammans några gånger innan förlossningen och går igenom det som känns viktigt för Dig/Er, och vi har en återträff om ni önskar.

Har du frågor och funderingar, så ring!
Jag bokar gärna förutsättningslöst och kostnadsfritt möte för att Du/Ni kan känna efter om detta passar.


Effekten av en stödjande doula har mätts I flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Med en doula minskar:
* antalet kejsarsnitt
* förlossningens längd
* behovet av medicinsk smärtlindring
* önskemål om ryggbedövning / epidural

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktig I förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.
Telefonnummer
08-104371
Mobiltelefon
0733-42 48 40
E-post
helena.hopphopp@gmail.com