Utbildningar

DOULAUTBILDNING

Man kan utbilda sig till doula i ODIS regi. Då får man bland annat lära sig hur man bäst ger stöd, om naturlig smärtlindring, bra ställningar, amning, beröring, förlossningsförloppet och mycket, mycket mera. Det anordnas regelbundet kurser med grundutbildningen till doula. I Stockholm, Göteborg och Skåne hålls de i form av veckoslutskurser, ledda av en erfaren doula.

I nuläget finns det sex ODIS-godkända utbildningar i Sverige.
Varje utbildning är utformad efter ODIS-godkänd kursplan så alla som utbildar sig och läser all kurslitteratur kan sedan bli ODIS-certifierad doula.

Hur väljer man utbildning? Vad är skillnaden på varje enskild utbildning? Alla godkända utbildningar är uppbyggda på våran kursplan och ska innehålla grundläggande kunskapskrav för alla blivande doulor. Utbildningarna har olika inriktningar. Vissa lär ut ett par smärthanteringsmetoder medan andra ger information om allt som finns idag. Det är upp till dig att välja det som passar dig. Hur långt vill du resa? Hur mycket får det kosta?

Vi rekommenderar att du kontaktar respektive kursledare för mer information om deras utbildning. ODIS svarar ej på frågor kring utbildningarna mer än det som finns på våran hemsida. Klicka på respektive utbildning nedan för att läsa mer om den.

GÖTEBORG

FörlossningsGruppen

Block 1: 19-20 juni 2021
Block 2: 3-4 juli 2021

GÖTEBORG

En bra start

Block 1: 20-21 mars 2021
Block 2: 24-25 april 2021

GÖTEBORG
Postpartum doula

OM Baby & Wellness

Block 1: 17-18 april 2021
Block 2: 15-16 maj 2021

SKÅNE

Aktiv Baby Doula

Börjar 14:e april 2021

STOCKHOLM

Föda Utan Rädsla

Block 1: 28-29 aug 2021
Block 2: 25-26 september 2021

SKÅNE
Förlossningspedagog

Familjestunden

Inga nya datum – kontakta kursledaren för mer info

STOCKHOLM

Trygg Förlossning

Block 1: 13-14 mars 2021
Block 2: 17-18 april 2021

STOCKHOLM (NY!)

Doula med kropp och själ

Introkväll: Tors 2 sep
Helg 1: 3-4 sep
Helg 2: 30 sep- 2 okt
Helg 3: 11-13 nov
Helg 4: 9-10 dec
Avslutning: 11 dec

ODIS-godkända utländska doulautbildningar

Du som har gått utländsk doulautbildning som är ODIS-godkänd har möjlighet att bli medlem i ODIS och certifierad av ODIS.

KURSLITTERATUREN FÖR DOULAUTBILDNINGAR

För att bli godkänd doula måste du läsa den obligatoriska litteraturen och lämnat in reflektioner till din kursledare innan sista kurshelgen.
ODIS rekommenderar att du läser böckerna innan första kurshelgen för att få mer ut av kursen.

Obligatorisk kurslitteratur för doulautbildningar:
”Att föda” av Gudrun Abascal
”Föda utan rädsla” av Susanna Heli
”Kejsarsnitt”, Maria Ekdotter (fd Engström)
”The birth Partner”, Penny Simkin

och EN av följande amningsböcker:

”Amning i dag” av Kylberg, Westlund och Zwedberg
”Amning i vardagen” av Marit Olanders
”Amning i nöd och lust” av Lin Dalén

FÖRLOSSNINGSPEDAGOGUTBILDNING

En förlossningspedagog har en särskild utbildning i att hålla kurser i förlossningsförberedelse. Under många år har utbildningen hållits i regi av Vuxenskolan i Uppsala med Janette Brandt som huvudlärare.

Förlossningspedagogen håller kurser som förmedlar både teoretiska kunskaper och praktiska övningar. Andnings- och avslappningsövningar samt mental förberedelse är alltid en viktig del. Kursen hjälper kvinnan att få kontakt med sina egna resurser och känna tillit till sin mentala och kroppsliga förmåga att föda sitt barn. Även kvinnans partner får stöd inför hans/hennes medverkan under förlossningen.
En del förlossningspedagoger erbjuder också enskild förlossningsförberedelse och stödsamtal.

SKÅNE

Familjestunden
Del 1: 25-27 maj 2019
Del 2: 26-28 oktober 2019

STOCKHOLM

Familjestunden

BLOCK 3

 Vidareutbildning för ODIS-Certifierade Doulor.

På dag 1 lär man bland annat:
-Amningskomplikationer och amningsrådgivning
-Samtalsmetodik
-Förlossningsrädsla
-Bearbeta förlossningsupplevelsen
-Forskning
-Tricks of the trade

Dag 2 bestäms av kursledaren.

Ingen utbildning för tillfället

KURSLITTERATUR FÖR BLOCK 3

Litteraturlista för dag 1:
”Amningsguiden”, Lena Weimers
”Mod att föda, föda med mod”, Annika Sjölund Alsberg & Eva Wiger
”Rädd att föda – din väg till att våga”, Leni Söderberg och Nicole Silverstolpe
”Den lärande patienten”, Roger Säljö m fl

Litteraturlista för dag 2:
Bestäms av kursledaren, beroende på kursinnehåll.

KURSPLANER

ODIS godkänd kursplan för Förlossningspedagogutbildning