Utbildningar

DOULAUTBILDNING

Man kan utbilda sig till doula i ODIS regi. Då får man bland annat lära sig hur man bäst ger stöd, om naturlig smärtlindring, bra ställningar, amning, beröring, förlossningsförloppet och mycket, mycket mera. Det anordnas regelbundet kurser med grundutbildningen till doula. I Stockholm, Göteborg och Skåne hålls de i form av veckoslutskurser, ledda av en erfaren doula.

I nuläget finns det 5 ODIS-godkända utbildningar i Sverige.
Varje utbildning är utformad efter ODIS-godkänd kursplan så alla som utbildar sig och läser all kurslitteratur kan sedan bli ODIS-certifierad doula.

GÖTEBORG

Förlossningsgruppen

GÖTEBORG

En bra start

STOCKHOLM

Din Gravidcoach

STOCKHOLM

Föda utan rädsla

SKÅNE

Familjestunden

SKÅNE

Din Gravidcoach

KURSLITTERATUREN FÖR DOULAUTBILDNINGAR

För att bli godkänd doula måste du läsa den obligatoriska litteraturen och lämnat in reflektioner till din kursledare innan sista kurshelgen.
ODIS rekommenderar att du läser böckerna innan första kurshelgen för att få mer ut av kursen.

Obligatorisk kurslitteratur för doulautbildningar:
”Föda utan rädsla” av Susanna Heli
”Kejsarsnitt”, Maria Engström
”The birth Partner”, Penny Simkin

”Amning i dag” av Kylberg, Westlund och Zwedberg
ELLER
”Amning i vardagen” av Marit Olanders

 

 

BLOCK 3

 Vidareutbildning för ODIS-Certifierade Doulor.

På dag 1 lär man bland annat:
-Amningskomplikationer och amningsrådgivning
-Samtalsmetodik
-Förlossningsrädsla
-Bearbeta förlossningsupplevelsen
-Forskning
-Tricks of the trade

Dag 2 bestäms av kursledaren.

Ingen utbildning för tillfället

KURSLITTERATUR FÖR BLOCK 3

Litteraturlista för dag 1:
”Amningsguiden”, Lena Weimers
”Mod att föda, föda med mod”, Annika Sjölund Alsberg & Eva Wiger
”Rädd att föda – din väg till att våga”, Leni Söderberg och Nicole Silverstolpe
”Den lärande patienten”, Roger Säljö m fl

Litteraturlista för dag 2:
Bestäms av kursledaren, beroende på kursinnehåll.

FÖRLOSSNINGSPEDAGOGUTBILDNING

En förlossningspedagog har en särskild utbildning i att hålla kurser i förlossningsförberedelse. Under många år har utbildningen hållits i regi av Vuxenskolan i Uppsala med Janette Brandt som huvudlärare.

Förlossningspedagogen håller kurser som förmedlar både teoretiska kunskaper och praktiska övningar. Andnings- och avslappningsövningar samt mental förberedelse är alltid en viktig del. Kursen hjälper kvinnan att få kontakt med sina egna resurser och känna tillit till sin mentala och kroppsliga förmåga att föda sitt barn. Även kvinnans partner får stöd inför hans/hennes medverkan under förlossningen.
En del förlossningspedagoger erbjuder också enskild förlossningsförberedelse och stödsamtal.

SKÅNE

Familjestunden

STOCKHOLM

Familjestunden

KURSPLANER

ODIS godkänd kursplan för Förlossningspedagogutbildning