Förlossningspedagogutbildning i Skåne

Kursledare: Xana de Silva

Som förlossningspedagog håller du i kurser med olika inriktningar, enskilt eller i grupp, till olika målgrupper och via olika plattformar. Vissa håller kurser i samarbete med MVC och andra i eget regi.

Förkunskap:
DOULA, utbildad via ODIS eller ODIS-godkänd utbildning.
+ODIS-certifierad doula
ELLER
+närvarat vid minst 10 förlossningar plus läst ODIS aktuella litteraturlista till ODIS-certifieringen. Korta redogörelser (2-3 meningar/förlossning och bok) ska lämnas till kursledaren innan kursstarten.

Kursens delar:

-6 heldagar fördelat på 2 tillfällen lördag-måndag.

-Workshop om graviditet/förlossning med internationell anknytning. Ex Ina May Gaskin, Debra Pascali-Bonaro, Midwifery Today, Spinning Babies. Diskutera med kursledaren vilka workshops som är godkända. Avgift tillkommer.

-Hemuppgifter

Kursen innehåller:

Historik, Styrdokument, Forskning, Förlossningspedagogik i dagens Sverige

Olika inriktningar, ex Annas profylax, Föda utan rädsla, Birthing from within, mindfulness, hypnobirthing, Aktiv Baby, Dancing for Birth, Orgasmic Birthing.

Pedagogik, Bemötande, Individanpassa kurser. Skapa gemenskap, Kursmiljö

Inlärningsstilar, Kreativitet och inlärning, Pedagogiska hjälpmedel,

Kommunikation, Motivera och Engagera. Kursupplägg, Kursplan, Förlossningspedagogen, Företagsform, Marknadsföring.

 

Kursledare:
Xana De Silva: ODIS-doula, ODIS förlossningspedagog, doulautbildare, förlossningspedagog via Birthing from within (USA), föräldrapedagog via INCAF (USA). Gravidyogalärare, Mammabebisyogalärare, Aktiv Baby grundare och instruktör. Amningsrådgivare. Öronakupunktör. Kandidatexamen i Omvårdnad.

Gästföreläsare: psykolog, barnmorska, kursledare från olika inriktningar
Pris: 18 500 kr ink moms. Möjlighet till avbetalning finns.

Datum: 25-27 maj och 26-28 oktober 2019.

Plats: Löddeköpinge (utanför Lund)

För info, frågor och anmälan:

Kontakta Xana de Silva på tel 0733-107228
E-post: info@familjestunden.com
Hemsida: www.familjestunden.com