Clara Nelzén

/Clara Nelzén

About Clara Nelzén

Jag heter Clara och bor i Björkhagen i södra Stockholm. Jag har själv fött tre barn, alla tre mycket olika upplevelser. Jag har egen erfarenhet av förlossningstrauma men vet också precis hur stärkande en födsel kan vara. Hösten 2018 utbildade jag mig äntligen till doula för att kunna bistå födande kvinnor. Numer doular jag regelbundet och känner att jag har hamnat i helt rätt. Att få stötta familjer på deras resa är en sann ynnest. Jag tar uppdrag i hela Stockholms län. Alla kvinnor borde få föda tryggt. En positiv upplevelse av förlossningen ger så otroligt mycket för hela familjen och utgör början på ett liv tillsammans med en ny familjemedlem. Mitt jobb som doula är att skapa och upprätthålla det trygga rum som behövs när ett barn kommer till världen. Genom kontinuerligt stöd före, under och efter födseln hoppas jag kunna hjälpa dig/er att få en fin upplevelse, oavsett förlossningssätt. Jag hoppas kunna bidra till att födseln blir ett fint minne att gå tillbaka till, om och om igen. Kontakta mig gärna för att få reda på mer om mig, hur jag arbetar eller för att boka in ett första förutsättningslöst möte!