Nyheter & blogg

ODIS Årsmöte 2016 (protokoll)

Protokoll ODIS årsmöte 2016-05-21, Drottninggatan 30, Göteborg   Närvarande: Frida Viibus Lundgren Rannveig Stefansdottir Xana De Silva Vicky Brundin James Åsa Norén Helena Dacker Elinor Lindholm & Holger Jenny Gustafsson & Pelle Pia Olsson Michalopoulos Röstberättigade medlemmar (medlemsavgift betald för 2016): Helena öppnar årsmötet. Mötet väljer Helena till mötesordförande samt Frida till sekreterare. Mötet väljer

Preliminärt program för årsmöte 2016

Preliminärt program för dagen   Välkomstmingel 10-11 Årsmöte 11-12 12-13 Doulans roll vid hemförlossningar (diskussion) Diskussion om vad doulan har för roll under en hemförlossning. Vad är skillnaden mellan hemförlossning och sjukhusförlossning? Vi delar erfarenheter. Vad står det i våra stadgar? Etiska riktlinjer? Har vi

Ekonomisk berättelse 2015

Ekonomisk berättelse ODIS 2015 Under året har 72 ordinarie medlemsinbetalningar inkommit samt en stödmedlem. Vi har annonserat på Amningshjälpens Riksträff även i år samt gått med i BabyCard för att sprida doulandet. BabyCard är ett kort med lokala förmåner men ODIS finns

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för ODIS gällande verksamhetsåret 2015 ODIS har under året haft tretton protokollförda möten. Styrelsen har bestått av Helena Dacker, Frida Viibus Lundgren, Åsa Norén, Vicky B James, Knapp Britta Eriksson, Rannveig Stefansdottir, Xana De Silva, Elinor Lindholm, Mathilda Thysell, Angelica Beltramo

Förlossningspedagogutbildning i Skåne

Förlossningspedagogutbildning i Skåne Utbildningens mål är att du ska bli kompetenta och trygga i att hålla förlossningsförberedande kurser med flera olika inriktningar och blandningar av inriktningar. Du ska kunna hålla kurser både enskilt och i grupp, till olika målgrupper och via