ODIS

Historien bakom ODIS

ODIS är en ideell förening som skapades år 1999 av eldsjälarna Leslie Wilhelmsen och Pysse Westander, i ett försök att föra samman olika professionella kategorier inom förlossningsvården som doulor,

förlossningspedagoger, barnmorskor, amningshjälpen och obstetriker.

Vår intention är

att vara en organisation tillägnad den födande kvinnan och hennes närmaste under tiden runt graviditet och förlossning.

ODIS styrelse väljs på våra årsmöten och arbetar helt ideellt.

ODIS mål är:

  • Att skapa ett nätverk som kan samla och sprida information, stöd och utbildning.
  • Att etablera en praxis för doulor samt ge dem tillgång till nödvändiga kunskaper och information.
  • Att hjälpa den födande kvinnan att hitta professionell hjälp som doulor, förlossningspedagoger och barnmorskor.

odisbanner2016_800