View Profile

/View Profile
0 entries
0 comments
ODIS
Name
Magdalena Bolling
Hemstad
Stockholm
Arbetar i län
Stockholms län
Doulautbildning
Föda utan rädsla Stockholm
Andra utbildningar
* Spinning Babies
* Oxytocinmetoden med Kerstin Uvnäs Moberg
* Funktionell morfologi och embryologi, Uppsala universitet (10,5 hp-k)
* Allmän farmakologi, Uppsala universitet (4,5 hp-k)
* Molekylär cellbiologi, Uppsala universitet (42 hp-k)
Om mig
Mitt mål är att finnas med dig före, under och efter din förlossning och ge dig det stöd som du behöver för att få en så positiv och stärkande upplevelse som möjligt.

Jag gick Föda utan rädslas doulautbildning 2013 och är utbildad inom Spinning Babies vars övningar är användbara såväl under graviditet som förlossning. Andning och avslappning, liksom röstens och tankens kraft är användbara och effektiva verktyg som jag hjälper dig att använda. Det är dina behov som styr, och doulauppdraget utformar vi tillsammans.

Jag har fött tre barn, år 2007, 2010 och 2014. Mina förlossningar har varit väldigt olika, men gemensamt för alla har varit att jag har fått ett fint stöd och därför alltid känt mig trygg och närvarande. Det är nyckeln till en positiv förlossningsupplevelse, och det vill jag ge vidare till andra kvinnor.

Jag är verksam i hela Stockholmsområdet.

Varmt välkommen att höra av dig!
E-post
doula.magdalena@gmail.com