View Profile

/View Profile
0 entries
0 comments
ODIS certifiering
Name
Tove Lundlycke
Hemstad
Stockholm
Arbetar i län
Jämtlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsalas län
Språk/Language
English, Swedish
Doulautbildning
Förlossningsgruppen Göteborg
Andra utbildningar
Några av mina unika tillgångar som jag hämtar kraft och verktyg ifrån är:

Universitetsstudier i positiv psykologi, risk, kris och trauma på individnivå. Ledarskap och coaching och en kandidatexamen i beteendevetenskap.
Guideutbildning och fem års erfarenhet av att guida människor som befinner sig utanför sin komfortzon.
The journey (resanmetoden)- fysiska och emotionella inre resor för förändringar på cellnivå.
Reiki Healing.
Dearmouring, med fokus på att arbeta med förlossnings-återtagande (rebirthing) tekniker och trauma release.
Empowering Cervix dearmouring.
Yoga instruktör med utgångspunkt i Hatha och Holistisk Yoga.
Mizan Therapy abdominal massör.
Förmågan att hantera stress och akuta situationer genom mina år inom bevakningsbranschen samt många års arbete inom service och omvårdnadsyrken.

Om mig
Söker du en holistisk Doula som är Trygg, lugn, norrländskt stabil och vördnadsfull?

Min ingång i doulandet är övertygelsen om att Du redan besitter allt Du behöver för att guida ett barn till världen.
Min uppgift som Doula är att tillsammans med dig/ er stötta, guida och skydda förlossningsupplevelsen.
Att du och din eventuella partner ska känna er trygga både inför och under förlossningen och att ni ska kunna se tillbaka med glädje på den transformativa upplevelsen det är att guida ett barn till världen.
Jag är också den som Kan stå stabilt vid er sida om något inte går som tänkt.

Söker du en Doula som arbetar holistiskt och som kan stödja och guida dig/er för att;
✨Föda och bära fram ert barn så som ni innerst önskar
✨Skapa och hitta trygghet och sammansvetsning i det sammanhang du/ ni befinner er i
✨ Våga lita på din intuition och lyssna till din kropp
✨Hitta din urkraft
✨Stärka din förmåga att känna ditt ja och ditt nej
✨Härbärgera din kropp och våga släppa tanken på kontroll
✨Få tillgång till verktyg från Yoga, meditation, healing, ceremonier och inre resor genom hela födelseprocessen som stödjer och stärker
✨Ge dig som födelsepartner de bästa förutsättningarna för att vara det stöd som den födande behöver.

✨Vara en avlastning om du som födelsepartner behöver vila eller landa i det som händer.

Ring eller maila för att boka ett första förutsättningslöst möte!

“If a woman doesn’t look like a goddess during labor, then someone isn’t treating her right.” Ina May Gaskin

My core belief, working as a doula is the conviction that you already possess everything you need to guide a child to the world.
My task as a doula is to, together with you / your birthpartner, guide and protect your birthing experience. That you and your potential partner should feel safe both before and during delivery and that you will be able to look back with joy on the transformative experience it is to guide a child to the world. I will first and foremost be a spaceholder and support to you.

Are you looking for a doula who works with an holistic approach and who can support and guide you to:
� Carry and give birth to your child as you wish.
� Create and find security, safety and teamwork in the context you / you are in.
� Dare to trust your intuition and listen to your body.
� Find your goddessqualities and your ancientpowers.
� Strengthen your ability to feel your yes and your no.
� Accommodate your body and dare to release the thought of control.
� Find tools in yoga, meditation, healing, ceremonies and internal travel through the entire birthprocess that supports and strengthens.
� give you as birthpartner the best conditions for being the support the birthing woman needs.
� Be there if you as birthpartner also need to rest or land in what happens.

Call or email to book a first unbiased meeting!
Mobiltelefon
0739556174
E-post
Tovedoula@gmail.com
Styrelsemedlem
Suppleant